KG Konsult

Tjänster för att skapa bättre mötesplatser, kommer att driva utvecklingsprogram, erbjuder tjänster för att genomföra strategiska planeringar och vi åtar oss också samordningsuppdrag.

Läs mer