Gladsax Lekplatsförening

Gladsax Lekplatsförening startades 1947 av byns småbarnsföräldrar för att samla ihop och låta bygga en lekplats för barnen. Resten är historia som man brukar säga! Livet och generationerna har utvecklats sen dess. Det tog inte mer än 15 år innan Lekplatsföreningen fått ihop pengar till att låta bygga Medborgarhuset som sedan dess har varit navet i så många fester, gillen, möten, spel & lek, kulturevenemang mm.

Välkommen till Lekplatsföreningen, Medborgarhuset och till Gladsax!

Bli medlem

Vill du att byn ska leva, bli medlem i föreningen!
Kostar bara 100 kronor per person och år.
Betalas in på bankgiro 914-6051.
Glöm inte att ange ditt namn!

Föreningens organisationsnummer: 838800-2977

Kontakt och styrelsen

Styrelsen som valdes 12 feb 2017 består av:
Ordförande: Jacob Schmidt, tel 211 66, 073-315 70 68.
Sekreterare och vice ordf: Johan Ericstam, tel 210 13.
Kassör Cristina Hyttfors, 073-410 11 62
Övriga ledamöter är Malin Degler Dabrowski, Anna Hedar, Annika Jensén, Ulrika Jönsson och Rikard Sköld.
Suppleanter är Mårten Augustin, Anita Johansson och Mikael Kjellberg.

Comments are closed