Utefixardag + rejvparty

Lördag 4 maj 2019

Städ- & röjdag kl 10

Dags att snygga till kring Medborgarhuset efter vinterns härjningar och även en smärre skogsröjning för att bringa ljus och luft till den kommande grillplatsen vid boulebanan.
Ta med räfsa, spade, röj-/motorsåg och annat som kan behövas.

Rejvparty kl 18

I väntan på att rampen verkligen rivs så gör vi nåt kul under tiden och ordnar ett rivpar… förlåt, rejvparty.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.