Bakgrunden till Gladsaxdagen

Gladsaxdagen började med ett nyvaknat intresse för Gladsaxehus år 2002. I samband med utgrävningarna ordnades den 25 maj visning av utgrävningarna, byavandring, medeltidsmusik, ridning och knytkalas.

Glimmingehus känner de flesta till, men visste du att det ligger en medeltida borg även i Gladsax? Idag är borgen en anspråkslös ruin strax bakom kyrkan mitt i byn, men under 1400-talet fanns här en ståtlig kungaborg, Gladsaxehus, med torn, ringmur och en djup vallgrav. På borgen residerade kungens länsherre fram till början av 1600-talet, då borgen övergavs och lämnades att förfalla. Ännu på 1800-talet fanns välbevarade ruiner kvar på borgplatsen, men idag är större delen av det som finns kvar av borgen gömt under mark.

Fru Ide Pedersdatter Falk

Av de många högättade som bott på Gladsaxehus framstår Fru Ide Pedersdatter Falk till Gladsax som en god representant för den katolska kyrkan. Curt Wallin finner hos Fru Ide till Gladsax (enligt det medeltida bruket att kalla bemärkta personer vid förnamn och hemort) tre framträdande karaktärsdrag: ödmjukhet, fromhet och praktisk duglighet.

”För medeltidens människor stod det avskilda livet bakom klostermurarna som idealet för jordelivets tillvaro. Att själv grunda ett kloster eller att i mån av resurser ekonomiskt stödja en sådan stiftelse måste därför betraktas som ett för Gud särskilt behagligt verk.” 1

Fru Ide testamenterade 1398 inkomster från hennes stora godsinnehav till byggande av ett nunnekloster i Gladsax. Hennes testamentsexekutorer och nära vänner, Drottning Margareta och Biskop Peder i Roskilde, svek dock hennes vilja. Genom sina goda kontakter med Vatikanstaten flyttade de över tillgångarna till Själland och grundade där klostret. Det kanske kunde ge förlåtelse för mycken synd.

Hur långt klosterplanerna kom att förverkligas här är höljt i historiens dunkel. Men med tanke på testamentsexekutorernas osedvanligt snabba korrespondens med påvestolen kan bygget icke hunnit långt. Wallin, som noga studerat påvebreven, avslöjar att Margareta övergivit planerna på ett kloster i Gladsax redan 1399.

Likväl finns mycket begravt i marken. I byn finns stormäns gravkullar från 3000-talet f Kr. Strax söder om Gladsax finns en hällristningshäll från bronsåldern kallad Dansaren efter en av figurerna. I Gladsax kyrka finns medeltida valvmålningar av Vittskövle-mästaren och från denna tid ligger även byns nuvarande plan. 2

Läs arkeologen Lars Jönssons berättelse om Gladsaxehus och utgrävningarna >>


1. Curt Wallin, Ide Pedersdatter Falk till Gladsax (Lund 1954)s 30.

2. För Gladsax historia se vidare Helén Lilja, ”Gladsax”, Byggnader och miljöer på Österlen (Simrishamns stadsarkitektkontor 1996).

Comments are closed.