KG Konsult

Vi arbetar för att underlätta näringslivs- och samhällsutveckling i Sydöstra Skåne. Vår kunskap och erfarenhet, med stora nätverk och kännedom om de lokala förutsättningarna vill vi bidra till näringslivsutveckling och ökad livskraft för regionen.

KG Konsult har tjänster för att skapa bättre mötesplatser, kommer att driva utvecklingsprogram, erbjuder tjänster för att genomföra strategiska planeringar och vi åtar oss också samordningsuppdrag.

KG Konsult ägs och drivs av Katarina Bruning (som bor på Gladsax bygata 23) och Gunnel Ottersten.
kontakt@kgkonsult.se
Katarina Bruning 070-2075006
kgkonsult.se >>

Bookmark the permalink.

Comments are closed.