Pilgrimmer, underjorden och pampar förr – 2013

2013 handlade om pilgrimmer, underjorden och pampar förr.

Lars Eric Axelsson, präst från Killans bönegård, berättade om pilgrimsvandringar. På eftermiddagen kom pilgrimsvandrarna från S:t Olof till Gladsax som vi mötte upp och gick i procession med musiker i täten till kyrkan.
Konserten hette Ballader om kristna kämpar med Sinkadus som bestod av Miriam Andersén, Erik Ask-Upmark och Göran Hallmarken.

Sara Johansson från Tyréns gjorde geofysiska undersökningar av Gladsaxehus.

Historikern Sofia Lenninger talade om medeltidens lokala politiska kultur i Gladsaxtrakten. Vi fick även höra en del om vad folk åt och drack vid tiden för Gladsaxehus, med utgångspunkt i fynd arkeologerna har gjort.

I Medborgarhuset berättade geofysikern Sara Johansson från företaget Tyréns om de arkeologiska geofysiska mätningarna vid Gladsaxehus.

  • Historikern Sofia Lenninger talade om medeltidens lokala politiska kultur i Gladsaxtrakten.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.