Premiär för Gladsaxdagen – 2002

I samband med utgrävningar av Gladsaxehus anordnade vi Gladsaxdagen för första gången lördagen den 25 maj 2002!
På programmet stod främst visning av utgrävningarna av Gladsaxehus med arkeologerna Lars Jönsson och Ulrika Wallebom. Besökarna kunde även se en pjäs om Fru Ide, gå på byavandring med Erik Engdahl, barnen kunde rida islandshäst och i kyrkan spelades medletida Mariamusik med ensemble Alba dvs Miriam Andersén och Poul Høxbro.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.