Årsmöte

Söndag 24 februari kl 18:00 2019
hade vi 2019 års möte på Medborgarhuset. Återkommer kring årsskiftet med nästa årsmötets datum.

Efter mötet bjuds ni på middag och innan får vi dansa.
Värm upp inför mötet med att prova på line dance! Kl 16:30 – 17:30 under ledning av Gaby Gummesson – ingen föranmälan, det är bara att komma. 100 kr/person (swish eller kontant).
Ta med egen dricka till maten om inte sortimentet på övervåningen passar.

Om du inte har betalt medlemsavgiften än så passa på att göra det innan mötet. Bli medlem >>

Nu är den nya styrelsen vald – den hittar du på kontaktsidan >>

Årsmöteshandlingar

Ladda ner dem som Acrobat PDF:

Dagordningen

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer
  1. ordförande för mötet
  2. sekreterare för mötet
  3. två justeringspersoner
 3. Fråga om kallelsen är godkänd
 4. Dagordningens godkännande
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Ekonomisk berättelse
 7. Revisionsberättelse + Beslut om att godkänna redovisningen.
 8. Ansvarsfrihet: Beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
 9. Val av ordförande (1 år)
 10. Val av styrelsens:
  1. ledamöter (2 år. Kassör, sekreterare & vice ordf. väljs internt i styrelsen.)
  2. ersättare (2 år)
 11. Val av:
  1. Festkommitté (1 år)
  2. Uthyrningsansvarig (1 år)
  3. Mingelansvariga (1 år)
  4. Ungdomsrepresentanter (1 år)
 12. Val av:
  1. revisorer (2 st à 1 år)
  2. revisorsersättare (1 st à 1 år)
 13. Val av valberedning (3 pers à 1 år)
 14. Fastställande av hyra för Medborgarhuset för 2020. Förslag från uthyrningsansvariga Anne:
  1. Helg har vi ju nu 2 500 kr (fredag – söndag) för nedervåningen
  2. Hyra för en dag/eftermiddag – t ex begravning, dop?
  3. Övervåningen för ett möte – utan att använda köket t ex?
  4. Hela huset för hel vecka?
  5. Valsöndag – vi tar nu 2 500 kr
  6. Hyra av bord och stolar, porslin och glas?
  7. Vad ska det kosta att hyra boulebanan en dag?
 15. Fastställande av årsavgift i föreningen
 16. Stadgar: förslag på ändringar (se bilaga)
 17. Information om årets planer
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas

Välkomna!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.