Årsmöte

Söndag 8 mars kl 18:00 2020
Medborgarhuset.

Efter mötet bjuds ni på middag.
Ta med egen dricka till maten.

Om du inte har betalt medlemsavgiften än så passa på att göra det innan mötet. Bli medlem >>

Nuvarande styrelse och valberedningen hittar du på kontaktsidan >>

Årsmöteshandlingar

Ladda ner dem som Acrobat PDF:

Dagordningen

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer
  1. ordförande för mötet
  2. sekreterare för mötet
  3. två justeringspersoner
 3. Fråga om kallelsen är godkänd
 4. Dagordningens godkännande
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Ekonomisk berättelse
 7. Revisionsberättelse + Beslut om att godkänna redovisningen.
 8. Ansvarsfrihet: Beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
 9. Val av ordförande (1 år)
 10. Val av styrelsens:
  1. ledamöter (2 år. Kassör, sekreterare & vice ordf. väljs internt i styrelsen.)
  2. ersättare (2 år)
 11. Val av:
  1. Festkommitté (1 år)
  2. Uthyrningsansvarig (1 år)
  3. Mingelansvariga (1 år)
  4. Ungdomsrepresentanter (1 år)
 12. Val av:
  1. revisorer (2 st à 1 år)
  2. revisorsersättare (1 st à 1 år)
 13. Val av valberedning (3 pers à 1 år)
 14. Fastställande av hyra för Medborgarhuset för 2021.
 15. Fastställande av årsavgift i föreningen
 16. Stadgar: förslag på ändringar (se bilaga)
 17. Information om årets planer
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas

Välkomna!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.