Gladsax Kyrka rivs!

Fotomontage av hur förslaget kommer att gestalta sig. © Bat Seba Arkitekter.

Gladsax Kyrka rivs! Det visade sig bli alldeles för kostnadskrävande att reparera den trasiga värmepannan som brann upp 2018.

Kyrkorådet i Simrishamns församling samt arkitekten Bat Seba har gemensamt utarbetat ett reviderat förslag som innebär att kyrkan måste rivas.
— Vi ser detta som en helhetslösning, säger rådets ordförande Gert Burgren.
— Kyrkan tar upp för stor plats, nu när det nya med utomhusgudstjänster och utomhusbegravningar skall genomföras i hela stiftet.

Folkhälsomyndigheten ser detta med stor tillfredställelse och framhåller att kyrkorådet i Simrishamn är i framkant när det gäller att stoppa smittspridningen.
Kyrkan har redan begärt förhandsbesked från Byggnadsnämnden som dock ställer sig tveksamma till förslaget.
Jonas Vaas på Länsstyrelsen har redan godkänt förslaget och kommenterar:
— Hoppsan.

Arkitekten konstaterar att den befintliga rampen passar bättre in i kulturmiljön nu när kyrkan är riven.
— Äntligen blir min vision förverkligad, säger den nöjda arkitekten, som vanligen ritar industrilokaler och tunnelbaneentréer.

Sedan branden i värmepannan den 14 februari 2018 så har Simrishamns Pastorat inte kunnat värma upp kyrkan. Foto: Zid Ogroman.

Comments are closed.